De siste årene har Norge blitt tilført stadig mer strømproduksjon fra vindkraftverk. Fra år til år