– Det er helt avgjørende at vi nå får til en jevn tildeling av nye områder til havvind fremover. Vi må ikke få den ketchup-effekten vi fikk på land forrige gang, ved at man plutselig åpner for vindkraft i mange store områder og at det tar veldig lang tid til neste gang, sier Haga.

Det er dagen derpå og vindkraftgeneral Åslaug Haga har fordøyd gårsdagens nyhet om regjeringens nye havvind-ambisjon: 30 GW innen 2040. Det er nær en dobling av norsk kraftproduksjon, utelukkende med havvind.