Ifølge tall fra NVEs kraftsituasjonsrapport for fjerde kvartal 2019, økte vindkraftproduksjonen i Norden fra 38,5 TWh