Det er Equinor og SSE Renewables som eier Dogger Bank. Havvind-parken, som vil bli verdens største, er planlagt å bygges ut i tre faser og vil ha en kapasitet på