Det overordnede målet er å bedre forstå hvordan tekniske løsninger kan muliggjøre bruk