Målet er å modne prosjekter som er i en tidlig fase. Selskapene ønsker å etablere et 50-50 "joint venture" med en ambisjon om å realisere flere svenske prosjekter.

Til sammen kan det dreie seg om kapasitet på flere GW.

Vil utforme svensk havvind

– Avtalen med Hexicon gir oss en mulighet til å delta aktivt i utformingen av det svenske havvindmarkedet, sier Astrid Skarheim Onsum, administrerende direktør i Aker Offshore Wind i en børsmelding.

Hun mener de to selskapene har komplementær kompetanse innen lokal prosjektutvikling.

Stockholm-baserte Hexicon utvikler flytende havvindprosjekter med andre etablerte industripartnere i land som Korea og Skottland. Selskapet mener havvind i Sverige er et tidlig marked med stort potensiale.

– Som et svensk selskap ønsker vi å ta aktiv del i den innenlandske energiomstillingen. Sverige har store energibehov, og den svenske industrien er avhengig av en stabil energiforsyning, sier Marcus Thor, som er toppsjef i Hexicon.

Fase ut kjernekraften og øke elektrifiseringen

Det svenske havvindmarkedet forventes å vokse, ettersom landet implementerer planer om å øke produksjonen av fornybar energi og nå "netto null" klimagassutslipp innen 2045.

Sverige tar sikte på å fase ut kjernekraft, som i dag står for 40 prosent av energimiksen. Samtidig øker energibehovet fra befolkningsvekst, elektrifisering av infrastruktur og industri.