Pressemelding fra Akershus Energi:

Styret i Akershus Energi har gitt klarsignal for bygging av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune. Akershus Energi har inngått en avtale med KLP som innebærer at KLP går inn i prosjektet med en eierandel på 49 prosent.

Vindkraftverket, som har en estimert investeringsramme på inntil 2 milliarder norske kroner, beregnes å stå ferdig i 2021.

Vindkraftverket i Nord-Odal vil bestå av 34 vindturbiner, hvorav 23 blir installert på Songkjølen og 11 på Engerfjellet.

Fakta om Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

  • Konsesjonen innehas av Akershus Energi Vind.
  • Utbyggingspartnere: Akershus Energi (51 prosent ) og KLP (49 prosent).
  • Investeringsramme: Inntil 2 milliarder kroner.
  • Vindkraftverket ligger i Nord-Odal kommune på grensen mellom Innlandet og Viken Fylke, rett øst for Minnesund og Mjøsa.
  • Består av 23 vindturbiner på Songkjølen og 11 på Engerfjellet.
  • Høyden på turbinene er planlagt til totalt 217 meter (navhøyde på 144 meter og en rotordiameter på 145 meter).
  • Totalt installert effekt er 160 MW.
  • Årlig kraftproduksjonen fra vindkraftverket er estimert til 500 GWh.

Pressemeldingen er kortet ned av Europower Energi. Det ble i dag tidlig også lagt ut en kort børsmelding om saken.