Pressemelding fra Asko: Asko Fornybar skal sørge for det rene energibehovet i NorgesGruppen og NorgesGruppens mål er å bli selvforsynt med ren energi. Derfor har Asko Fornybar nå inngått en