Pressemelding i sin helhet fra OED. Det er stor interesse for å utvikle havvindsprosjekter i områdene