Driftsunderskuddet i første halvår er på 121 millioner kroner, det dobbelte av resultatet i 2020. Likevel uttrykker Aker Offshore Wind stor optimisme for framtiden

I en børsmelding skriver blant annet selskapet at markedet for havvind drar nytte av politiske ambisjoner verden over om å øke produksjonen av fornybar kraft. Ikke minst har det skutt fart etter at USA og Storbritannia har signalisert mer ambisiøse klimamål.

Trekker fram partnersamarbeid

I meldingen trekkes det ferske samarbeidet med bp og Statkraft om havvind-satsing i Nordsjøen fram.

– Vi har tatt viktige skritt for å fremme våre lisenssøknader ved å samarbeide med anerkjente partnere i Norge og Skottland, sier Astrid Skarheim Onsum, administrerende direktør i Aker Offshore Wind.

Selskapet deltar også i prosjekter i Sør-Korea, USA, Skottland og også i Sverige hvor flytende vindprosjekter skal utforskes i samarbeid med Hexicon. Per nå undersøkes tre lokaliteter.

Kursfall på drøyt 50 prosent i år

Like optimistisk er ikke aksjemarkedet. Etter børsnoteringen i august i fjor steg kursen kraftig utover høsten.

Men på nyåret i året kom pessimismen inn i markedet, og i likhet med de fleste grønn-energi-selskaper har kursen falt kraft. Aksjekursen for Aker Offshore Wind er omtrent halvert og faller også tirsdag formiddag. Selskapet er i øyeblikket verdsatt til rundt 3,5 milliarder kroner.

Aker Offshore Wind, resultater i millioner kroner 1. halvår 2021
Omsetning 1,7
Driftsresultat - 121
Resultat før skatt - 157