Som Europower tidligere har skrevet er enkelte stortingsrepresentanter ivrige på å stille vindkraft-spørsmål til olje- og energiministeren. Noen av svarene er