I vår ga Stortinget klar beskjed til regjeringen at de ønsket en utredning av flytende havvind i Norge. I et stortingsvedtak ble det bedt om