Børsmelding:

AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad AB skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo på oppdrag fra Stena Renewable AB. Kontraktens verdi er 213 millioner SEK, ekskl. MVA.

Vindpark Åby-Alebo i Mönsterås kommune er den største vindparken i det sørlige Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en totalhøyde på 200 meter og beregnes å produsere ca. 500 GWh fornybar kraft årlig.

Byggingen av Vindpark Åby-Alebo starter våren 2020, og det forventes at anlegget vil levere strøm fra første kvartal i 2022.

– Kunder som kommer tilbake er en bekreftelse på at vi skaper verdier i prosjektene våre. Det er ekstra gledelig å få bidra til en ny vindpark som skaper klimagevinster i mange år fremover, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for Sverige i AF Gruppen.

Børsmeldingen er redigert av Europower Energi