I november besluttet NVE å godkjenne søknader om endring av konsesjonen, detaljplan/MTA og ekspropriasjon for Lillesand vindkraftverk. Det innebar blant annet å gå fra fire