Equinor har inngått en avtale om å selge 25 prosent av sin eierandel i den tyske havvindparken Arkona. Salget sikrer det norske selskapet et samlet vederlag på rundt 500 millioner euro i fond håndtert av