Den nye parken er planlagt å stå ferdig i slutten av 2021 og vil da være Danmarks største havvind-park. Godkjennelsen av detaljplanen gir Vattenfall tillatelse