Som Europower har skrevet tidligere skjedde ulykken sent på kvelden 18. januar i år. Tonstad Vindpark er under bygging i kommunene