Kunnskapsgrunnlag om tilbakeføring av området ved nedleggelse av vindkraftverk er en rapport utarbeidet av Oslo Economics og Sweco for NVE som ble