Hovedmålet med prosjektet er å få testet en helt ny, oppskalert vertikalakset flytende vindturbin. Testsenteret ønsker å sette opp en slik 1 MW turbin som skal testes ut i en periode på inntil fem år.

Havenergiloven slår fast at områder til havs må åpnes før det kan tildeles konsesjon, og disse reglene gjelder også i de indre farvann.

Men i spesielle tilfeller kan departementet gi unntak fra bestemmelsene, som testprosjekter med begrenset levetid.

– Positive til pilotprosjekter

OED mener den flytende vindturbinen oppfyller kriteriene for unntak fra åpning. Konsesjonssøknaden vil behandles av NVE i tråd med energiloven.

– Vi er positive til pilotprosjekter innen fornybar energi, som bidrar til utvikling av ny teknologi som kan gi større fart i det grønne skiftet. Derfor gir vi her et unntak fra reglene slik at NVE kan konsesjonsbehandle prosjektet direkte, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding.

SeaTwirls havvindmøller: