Regjeringen har åpnet områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind. Førstnevnte egner seg best til flytende havvind, og