Alle stortingsrepresentanter har anledning til å stille spørsmål til enhver statsråd, og de har krav på svar innen