Mandag ettermiddag kom nyheten om at Energi Norge og vindkraftorganisasjonen Norwea har planer om å slå seg sammen i én organisasjon. Til Europower forteller Norwea-sjef Åslaug Haga at det hovedsakelig er to grunner til sammenslåings-planene;

– Det ene er at vi ønsker å bygge en mer slagkraftig, fornybar organisasjon som kan bidra mer til det grønne skiftet. Det andre er at vi ønsker å unngå konkurranse mellom teknologiene.