I går ble det klart at Høyesterett erklærte konsesjonene til de to vindparkene Roan og Storheia vindkraftverk, som ugyldige. I forbindelse med avgjørelsen, uttalte Motvind Norge-sjef Eivind Salen at avgjørelsen må få konsekvenser.

– Når avgjørelsen spiller på reindriftssamenes rettigheter, gjelder dette også for andre anlegg. Det må få konsekvenser for Øyfjellet, uttalte Salen til Europower.

Øyfjellet Vindkraftverk ligger i Nordland kommune, og er eid av det svenske selskapet Eolus Vind. Konsesjon ble gitt av Olje- og energidepartementet i 2016 og skal ved prosjektets slutt bestå av 72 turbiner. Vindparken er planlagt åpnet i høst.

Kommunikasjonssjef Johan Hammarqvist i Eolus Vind, som eier Øyfjellet vindpark, kommenterer uttalelsen fra Salen slik;

– Det er viktig å konstatere at hvert prosjekt er unikt og at det dermed ikke er mulig å dra de samme konklusjoner mellom ulike konsesjoner. Vi er overbeviste om at sameksistens er mulig mellom vårt prosjekt og andre samfunnsinteresser. Blant annet gjelder dette de ganger reinbeitedistriktet skal flytte sine dyr mellom sommerbeite og vinterbeite i sone 5.

Til NRK har Naturvernforbundet uttalt at saken må få konsekvenser.

– Man kan ikke stjele vinterbeite fra reindriften. Det er satt en ny grensedragning som kommer til å få betydning for alle vindkraftsaker og for en del andre saker som gruvedumping og gruver. Virkelig en gledens dag, sier naturvernforbundets leder Kjell Derås til NRK.