Det norske energikonsernet Equinor har som uttalt ambisjon å komme opp i en installert effekt på mellom 12 og 16 GW havvind innen 2030. I dag har de