Det norske energikonsernet Equinor har som uttalt ambisjon å komme opp i en installert effekt på mellom 12 og 16 GW havvind innen 2030. I dag har de en installert en samlet kapasitet på litt under 0,4 GW (387 MW), og så langt har de igangsatt prosjekter tilsvarende 6,6 GW (6.570 MW).

Nå er det fire havvindparker som er oppe og går i kommersiell drift:

  • Sheringham Shoal (317 MW)
  • Dudgeon (402 MW)
  • Hywind Scotland (30 MW)
  • Arkona (385 (MW)

De tre første er i Storbritannia, mens sistnevnte er i Tyskland.