Polske myndigheter har tildelt Equinor og konsernets polske samarbeidspartner Polenergia kontrakter i forbindelse med første fase av havvindutbygging i Polen. Prosjektene har mulighet for en samlet kapasitet på 1.440