Finansieringen av Doggerbank blir verdens største finansiering av en havvindpark. Samlet utgjør den 65 milliarder kroner og skal brukes til å bygge ut Doggerbank A og B utenfor kysten