Utsira Nord bør deles i færre og større prosjekter, og det bør ikke settes av plass til uttesting av nye, mer innovative teknologier i havvindområdet, mener Equinor og samarbeidspartner Vårgrønn. Det kommer fram i høringsuttalelsen til inndelingen av de to åpnede havvindområdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Det er stikk i strid med Olje- og energidepartementets (OED) ønske for Utsira Nord, det ene av Norges to åpnede områder for havvind.