Det ble installert 11,68 GW ny vindkraft i Europa i 2018. Det kommer frem i interesserorganisasjonen Wind Europe sin årlige statistikk. Ny installert vindkraftkapasitet var altså 32 prosent lavere enn i rekordåret 2017,