Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett redegjort nærmere for olje- og energidepartementets oppfølging av anmodningsvedtakene av 19.