Zephyr søkte i slutten av fjoråret om å få utsatt frist for idriftsetting