Avtalen som i dag er inngåttinnebærer et partnerskap om å bygge og drifte Hamnefjell Vindkraftverk iFinnmark. Vindparken vil ha 15 vindkraftturbiner