Verden over øker satsingen på fornybar energi. Investeringene i ny energi har også økt under pandemien, viser en ny rapport fra IEA.

Det internasjonale energibyrået IEA fastslår at veksten i fornybar energi er den kraftigste på tjue år. Byrået ser en utvikling med økt satsing på vindkraft verden over – og trekker spesielt fram Kinas nyinvesteringer.

Kapasiteten i strømproduksjonen økte med rundt 280 gigawatt (GW) i fjor – det var en økning på 45 prosent fra 2019. Det var den største økningen siden 1999 og tilsvarte den totale kraftproduksjonskapasiteten i de ti sørøstasiatiske nasjonene i samarbeidsorganisasjonen Asean.

– Økningen i 2020 er ventet å bli den nye normalen – med rundt 270 GW økt fornybar kapasitet i 2021 og en ventet økning på nesten 280 GW i 2022, fastslår IEA.

Reduksjon i klimagasser

Den økte satsingen på fornybar energi verden over skyldes de ulike landenes forpliktelser til å redusere produksjonen av klimagasser.

Fornybar energi utgjorde 90 prosent av kraftproduksjonen som ble bygget i fjor.

Det å skifte over til fornybare kilder er en av hovedpilarene i det globale arbeidet med å nå karbonnøytralitet. Men til tross for en positiv utvikling understreker IEA at CO2-utslippene likevel vil stige i år på grunn av mer bruk av kull.

– Det understreker både de politiske og økonomiske endringene som trengs for å oppfylle klimamålene, legger IEA til i rapporten.

Pandemien har ikke bremset utviklingen

IEA fastslår at arbeidet med å endre energimarkedet har fortsatt med rekordhastighet til tross for pandemien, som for øvrig har ført til et midlertidig fall i etterspørselen.

Nye installasjoner med vindturbiner ble nesten doblet i fjor – til 114 GW. Selv om IEA venter at denne vekstraten vil avta noe de neste årene, anslås veksten likevel til å være 50 prosent høyere enn i perioden 2017–2019.

Installasjoner av nye solcelleanlegg ventes også å bli rekordhøy – og nå 160 GW innen 2022.

Grunn til optimisme

IEA mener at utviklingen innen vind- og solenergi gir grunn til optimisme med hensyn til å nå klimamålene. Byrået fremhever betydningen av utviklingen i Kina, der man altså har investert stort i fornybar energi.

(©NTB)