I dag ble det kjent at Høyesterett erklærer konsesjonene til de to vindkraftverkene Roan vindkraftverk og Storheia vindkraftverk som ugyldige. Begge var eid av Fosen Vind da konsesjon ble gitt, så selv om Roan mars i år ble solgt til Trønderenergi, er det Fosen Vind som står som motpart i saken.

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind kommenterer avgjørelsen slik;

– Dette kommer selvsagt overraskende på oss. Vi har forholdt oss til at norske myndigheter ga oss en endelig konsesjon etter en lang og grundig konsesjonsprosess hvor alle berørte parter ble hørt, og hvor forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen, sier Steen.

– Men dere er skuffet i dag?

– Vi er overrasket og i det ligger det også at vi er skuffet, svarer han.

Det at den opprinnelige konsesjonen for å drive vindkraftverkene Roan og Storheia vindkraftverk blir erklært ugyldig, skaper en helt ny situasjon, mener Steen.

– Nå vil vi avvente departementets behandling av dette før vi kan gi noen ytterligere kommentarer, sier han.

– Men betyr det at dere har meldt saken videre til departementet nå?

– Siden det er departementet som har gitt konsesjonen, er det for oss innlysende at vi må i dialog med dem, sier Steen til Europower.

Utbetaling av saksomkostningene vil gå ut fra selskapet i henhold til Høyesteretts avgjørelse – innen to uker fra forkynnelse.

– Det er klart at vi betaler, avslutter han.

Her er hele avgjørelsen fra Høyesterett.