Ifølge en melding til Oslo Børs vil det nye joint venture-selskapet eies 50/50 av Arendals Fossekompani (AFK)og