Olje- og energiminister Tina Bru vil fredag 19. juni legge frem en stortingsmelding om vindkraft