–Jeg har snakket med ordførerne om denne saken i flere runder, og det har vokstseg frem en erkjennelse av at