Pressemelding fra OED: Olje- og energidepartementet har avslått anmodningen fra Bremangerlandet Vindpark AS om å