Pressemelding fra OED: Olje- og energidepartementet har godkjent detaljplan, miljø-, transport- og anleggsplan og konsesjonsendringer for Gismarvik vindkraftverk etter at NVEs godkjenningsvedtak ble påklaget