Vindkraftutbyggingen på Tysvær i Rogaland er omstridt og har møtt protester fra flere hold. Vedtaket om utbygging er flere ganger blitt klaget inn og i august i fjor