Mens flere vindkraftprosjekter kommer til å slite med å få satt i gang drift innen 2021 har Øyfjellet Wind nå bestilt 72 vindturbiner til sitt prosjekt utenfor Mosjøen. Det er