Vedtaket om gjennomgang av alle vindkraftkonsesjoner blir behandlet i Stortinget i løpet av et døgn.

Som Europower skrev tidligere i dag vil Høyre, KrF, Venstre, Ap, Sp og Frp vedta følgende om vindkraftkonsesjoner:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.

Dette innebærer at alle gitte konsesjoner skal gjennomgås. Foreløpig er bransjeorganisasjonen Norwea avventende til hva vedtaket egentlig betyr.

– Vårt utgangspunkt er at vi er helt trygge på at konsesjonene er gitt i henhold til lovverk og korrekt saksbehandling. Derfor er det greit med en gjennomgang, men vi vet jo ennå ingenting om hvordan denne gjennomgangen skal gjennomføres. Tidsbruken vil være helt avgjørende, sier Andreas Thon Aasheim i Norwea.

Organisasjonen sier at hastevedtaket vil skape usikkerhet i bransjen.

– Slik vi forestår det gjelder gjennomgangen også prosjekter som allerede er under bygging. Det skaper åpenbart en usikkerhet for dem som nå bygger kraftverk. Uavhengig hvor trygg man er på gyldigheten til vedtakene og konsesjonene, vil det henge en mørk sky over prosjektene, sier Aasheim.

Skaper inntrykk av politisk risiko

Et av Norges store fortrinn er stabilt politisk system. Aasheim stusser over hvor fort saken gikk gjennom på Stortinget. SV la frem sitt forslag i går torsdag, mens i dag fredag vedtar Stortinget en forslagstekst fra seks andre partier.

– Hva skal man egentlig si. Det er jo Stortingets åpenbare rett å gjøre dette, men samtidig må politikerne være forsiktig med å gjøre for mange hastevedtak over natten. Dette skaper jo et inntrykk av at det er en politisk risiko forbundet knyttet til det å investere i Norge. Dette kan skape usikkerhet også for andre næringer som er avhengig av konsesjoner og lisenser, sier Aasheim.

– Det er vel neppe riktig. Det er ingen andre næringer som det er så mye bråk rundt som vindkraft.

– Ja, men dette åpner for at skapes politisk risiko for investeringer i alle næringer der oppstår uenigheter. Men greit nok, Stortinget har rett til å vedta dette, og vi kan ikke gjøre noe annet enn å forholde oss til det, sier han.

– Oppsiktsvekkende vedtak

Tormod Ludvik Nilsen er advokat og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Han har jobbet med en rekke vindkraft-saker der gyldigheten av konsesjon har vært tema. Han reagerer på vedtaket Stortinget er i ferd med å gjøre.

– Dette er et oppsiktsvekkende vedtak, og vi setter spørsmålstegn ved om de juridiske sidene av vedtaket er fullt ut analysert, sier Nilsen til Europower.

– Forslaget innebærer jo bare en gjennomgang av at lover er fulgt og saksbehandling er gjort riktig.

– Det er greit, men koblingen til at «forvaltningen (skal) stanse vedtaket» gjør dette komplisert. Vi er ganske sikre på at dette vil skape mange spørsmål, sier Nilsen.

Wikborg Rein representerer flere utenlandske investorer i norsk vindkraft

– Jeg har forstått det slik at forslaget innebærer at prosjekt som er påbegynt ikke skal risikere å få konsesjonen trukket tilbake, men spørsmålet er jo hva som skal til for at man havner i kategorien hvor forvaltningen skal stanse vedtaket, sier Nilsen.

Han kan ikke se at dette er drøftet av politikerne i det hele tatt.

– Det burde det vært skapt klarhet rundt dette. Det er nettopp her den politiske risikoen Aasheim nevner kommer inn. Våre klienter er allerede bekymret for den politiske risikoen ved å investere i norsk vindkraft, og dette vedtaket skaper ytterligere bekymring, sier advokaten.

Sparker opp åpne dører

Vedtaket som blir gjort i dag består av tre punkter. Det er bare første punkt (se over) som inneholder noe nytt. De to siste punktene sier Aasheim i Norwea at allerede er gjeldende praksis.

– At prosjekter ikke skal få forlenget frist etter 31. desember 2021, er å sparke opp åpne dører. Dette har NVE innført allerede. Når det er sagt, vi legger til grunn at de prosjektene som har gyldig idriftsettelsesdato etter 2021, fortsatt skal ha det. Et par prosjekter har frist i 2022 og 2023, og vi går ut ifra at det ikke blir endringer på det, sier han.

Heller ikke punktet om at det ikke skal gis nye konsesjoner før den nye vindkraftmeldingen er vedtatt, er nytt. Olje- og energiminister Tina Bru skal legge frem den stortingsmeldingen senere i dag fredag.

– Det har i praksis vært stopp i behandling av vindkraftkonsesjoner siden 2018. Den nye stortingsmeldingen må behandles, men det må være grenser for hvor lenge vi kan sitte å vente. Selv om det ikke blir behandlet nye konsesjoner på en stund, håper vi at NVE snart kommer i gang med arbeidet med å se på innledende meldinger, sier Aasheim.