Den første uken etter Storbritannias nye sektoravtale ble kunngjort leverte vindkraften i øyriket som bestilt.Havvind utkonkurrerte såvidt atomkraft og stod alene for 21,4 prosent av all produsert elektrisitet