Roan Vindpark i Åfjord kommune ble satt i full drift i mai 2019, er en del av den store Fosen-utbyggingen, og eies av Fosen Vind. Vindparken er