Vindkraft-motstanderne har de siste dagene fått skarp kritikk om språkbruk og oppførsel på lederplass i både Dagens Næringsliv og Stavanger Aftenblad. Tidligere har Dagbladet vært inne på det samme. Nå viser et innlegg på