Pressemelding fra OED: Olje- og energidepartementet godkjente mandag endret detaljplan og miljø-, transport-