Faurefjellet vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Bjerkreim kommune. Konsesjonæren søkte derfor kommunen