Pressemelding fra OED: Skorveheia vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Flekkefjord