Ved Remmafjellet hadde Statkraft søkt om å få utsatt driftstart til 2024 og ved Kvinesheia til 2022. Søknadene ble avslått og nå må Kvinesheia bygges i løpet av året,