Børsmelding fra SFE: Vindkraftverket vil årleg produsere ca 150 GWh. Det er inngått kontrakt med Nordex Energy GmbH om levering av vindkraftturbiner og med Stangeland Maskin AS om bygging av infrastruktur. Lutelandet