Det kommer frem i et svar olje- og energiminister Tina Brua har sendt til stortingsrepresentant Terje Halleland i Frp. Han ville ha svar på om hvilke skatteregler som