Det kommer frem i et svar olje- og energiminister Tina Brua har sendt til stortingsrepresentant Terje Halleland i Frp.

Han ville ha svar på om hvilke skatteregler som vil gjelde for havvind-aktører.

– Vil statsråden utelukke at selskaper vil få anledning til å bruke petroleumsskatteregimet ved utbygging av havvind med formål å elektrifisere oljeinstallasjoner på sokkelen, spør Halleland.

Statsråden er ikke krystallklar i svaret sitt, men antyder et skille mellom havvind som skal forsyne oljevirksomhet med strøm, og havvind hvor strømmen sendes til land.